<TREX Logo>

[PDF]Tampereelta lisää kapasiteettia Internet-yhdysliikenteeseenLehdistötiedote
10.9.2003

Suomen Internet-operaattoreiden välistä liikennettä välittämään on avattu uusi yhdysliikennepiste Tampereelle. Nimeä TREX Tampere Region Exchange Oy kantavan yhdysliikennepisteen perustivat yhdessä Axu TM Oy ja BaseN Oy. Hanketta on valmisteltu eTampere-ohjelman yhteydessä.

Suomen sisäiselle verkkoliikenteen toimivuudelle Internetin solmukohdat eli Internet-yhdysliikennepisteet ovat oleellisia, sillä Internet perustuu liikenteen kulkemiseen operaattoreiden verkosta toiseen. Valtaosa operaattoreiden välisestä liikenteestä kulkee yhdysliikennepisteiden kautta.

Internet-yhdysliikenteen varmentamiseen uusia mahdollisuuksia

Uusi yhdysliikennepiste Tampereella mahdollistaa liikennevirtojen hajauttamisen ja kotimaisten varareittien toteuttamisen laiterikkojen sekä muiden virhetilanteiden sattuessa. Ennen TREXin avaamista Suomessa oli vain yksi yhdysliikennepisteitä hallinnoiva organisaatio, FICIX Ry, jonka molemmat yhdysliikennepisteet sijaitsevat pääkaupunkiseudulla.

TREX mahdollistaa keskisemmän Suomen liikennevirtojen kierrättämisen Tampereen kautta. Aikaisemmin kaikki Suomen eri Internet-operaattoreiden asiakkaiden välinen liikenne kierrätettiin Helsingin kautta.

Jos yhdysliikennepiste jostain syystä ei pysty välittämään operaattoreiden välistä liikennettä, se hidastaa Internet-yhteyksiä merkittävästi, esimerkiksi sähköposti ei kulje normaalisti ja sivut eivät lataudu normaalisti.

Ensimmäiset asiakassopimukset allekirjoitettu

Asiakassopimuksen juuri allekirjoittaneen EUnet Finlandin edustaja Kalle Lehtinen kommentoi TREXiä seuraavasti: "Liittymällä TREXiin EUnet panostaa tarjoamiensa yhteyksien laatuun ja varmuuteen. Lisäksi uskomme saavamme uusia asiakkaita keskisemmän Suomen alueelta."

TREX avaa aivan uusia mahdollisuuksia operaattoreille pääkaupunkiseudun ulkopuolella. "Paikallisten operaattoreiden kynnys liittyä yhdysliikennepisteeseen Tampereella on matalampi ja TREXin laajan palveluvalikoiman ansiosta saavutettavat hyödyt ovat suuremmat", tarkentaa TREXin hallituksen puheenjohtaja Aleksi Suhonen Axu TM:stä.

"Käymme paraikaa useiden operaattoreiden kanssa neuvotteluita yhdysliikennepisteeseen liittymisestä ja uskomme, että jo ennen vuoden vaihdetta tärkeimpien operaattorien olevan läsnä TREXissä", jatkaa Niilo Neuvo BaseN:stä.

Tähtäimessä myös tutkimus

TREXin tarjoama yhdysliikennepiste on koottu paitsi varsinaista liikennöintiä silmällä pitäen niin myös mahdollistamaan tutkimustoimintaa, joka kohdistuu operaattoreiden keskinäistä yhteensopivuutta vaativiin tietoliikenneratkaisuihin.

Aikaisempi toimintaympäristö, jossa kaikki Suomen Internet-yhdysliikenne oli yhden tai kahden pääkaupunkiseudulla sijaitsevan yhdysliikennepisteen varassa, ei mahdollistanut tämänkaltaisen tutkimustoiminnan tekemistä.

"Hanke on merkittävä eTampereen laajakaistaisen tiedonsiirron veturiohjelmalle. Jatkossa pystymme kokoamaan alan huippututkimusta yhdysliikennepisteen ympärille yhdistämällä Tampereen teknillisen yliopiston, Tampereen yliopiston ja ammattikorkeakoulujen voimavaroja suomalaisten tietoliikennealan yritysten tutkimushankkeisiin", toteaa ohjelmapäällikkö Lasse Paananen laajakaistaisen tiedonsiirron veturiohjelmasta. "TREXin avulla pystymme tuomaan uutta tietoa kansainväliseen tietoliikenneverkkojen tutkimukseen," lisää tietoliikennetekniikan professori Jarmo Harju Tampereen teknillisestä yliopistosta.

Lisätietoja:

Ohjelmapäällikkö Lasse Paananen, eTampereen laajakaistaisen tiedonsiirron veturiohjelma, etunimi.sukunimi@etampere.fi, +358-40-865 6730

Yhdysliikennöintiasiantuntija Aleksi Suhonen, Axu TM Oy, etunimi.sukunimi@axu.tm, +358-45-670 2048

CTO Niilo Neuvo, BaseN Oy, etunimi.sukunimi@basen.net, +358-9-5475 1005

eTampere
eTampere-ohjelma on vuosille 2001-2005 ajoittuva tietoyhteiskunnan kehittämisohjelma, joka koostuu kuudesta eri tavoin yhteiskunnallisesti, teknologisesti ja taloudellisesti painottuneesta osaohjelmasta. Näistä yksi on teknologian veturiohjelmat. eTampere-ohjelman kokonaisvolyymi on noin 130 miljoonaa euroa. Sen avulla vahvistetaan osaamisperustaa, synnytetään uutta liiketoimintaa ja luodaan uusia palveluja kaikkien kansalaisten ulottuville.
Lisätietoja www.etampere.fi.

eTampereen Teknologian veturiohjelmat
Teknologian veturiohjelmien tavoite on kansainvälistä kärkeä oleva tutkimusosaaminen, joka parhaimmillaan realisoituu uuden yritystoiminnan muodossa. Teknologian veturiohjelmiin kuuluu viisi osaohjelmaa: mukautuvat ohjelmistokomponentit, käyttöliittymät, informaation aistiminen, uustodellisuus sekä laajakaistainen tiedonsiirto. Laajakaistaisen tiedonsiirron veturiohjelma keskittyy kehittämään huipputehokkaita langallisten ja langattomien tiedonsiirtojärjestelmien komponentteja, laitteistointegrointia, järjestelmäsuunnittelun määrittelyä ja hallintaa, signaalinkäsittelyn menetelmiä sekä protokollaratkaisuja.
Lisätietoja www.etampere.fi.

Axu TM Oy
Axu TM Oy on erikoistunut vaativimpien verkkoprojektien suunnitteluun ja toteutukseen erityisesti Internet-operaattoreille sekä suuremmille yrityksille ja yhteisöille, jotka asettavat korkeat saatavuusvaatimukset Internet-yhteyksilleen. Yrityksellä on vahva kokemus Internet-operaattoreiden välisen yhteistyön eduista, ongelmakentästä ja saavutuksista. Axu TM:n erikoisosaaminen on ollut mukana jo yli sadan kahdenvälisen Internet-liikennöintisopimuksen solmimisessa sekä Suomessa että ulkomailla. Axu TM Oy tarjoaa sekä suunnittelu- että koulutuspalveluitaan myös pienemmille yrityksille.
Lisätietoja www.axu.tm.

BaseN Oy
BaseN Oy rakentaa, auditoi, optimoi ja seuraa verkkojärjestelmiä aivan uudella tavalla, joka mahdollistaa käytettävissä olevan kaistan tehokkaamman käytön ja kapasiteetin hallinnan.
Lisätietoja www.basen.net.

©2003-2012 TREX Tampere Region Exchange Oy, ©2012-2024 TREX Regional Exchanges Oy